TIEN BARTENDER 01
Trần Ngọc Tiến- Chuyên viên Bartender tại Khách sạn One Opera
28/03/2017
Bếp Chay căn bản
28/03/2017

Đối tác

Trường dạy ẩm thực NETSPACE hiện là đối tác đào tạo, hiệp hội và các doanh nghiệp đồng hành để học viên thực tập và làm việc sau khi ra trường

Thành viên hiệp hội & Đối tác đào tạo

logo-evolution
logo-vitea
logo-lamdong
logo-mekong

Doanh nghiệp đồng hành

speedy-global
annam
cholimex
logo-golden-farm
simplex
opus
simplex
meizan
dksh
vetinh
khoado
xanhla
ggg
berrino
hdsaison
kitchi
ashima
fanny
sumo
vuvuzela