HỌC LÀM BÁNH

CÁC KHÓA HỌC LÀM BÁNH TẠI TRƯỜNG NETSPACE

Trường dạy làm bánh Netspace thường xuyên mỗi tháng đều tuyển sinh các lớp bánh tổng hợp, bánh hiện đại, bánh trung thu, chuyên gia làm bánh và học làm bánh theo yêu cầu để mở quán với các ca học sáng, chiều tối phù hợp với các học viên để theo đuổi đam mê nghề làm bánh chuyên nghiệp.